Preekserie Gebed

Preekserie over gebed

 

In het najaar  willen we ons als gemeente (7 zondagen van eind september – begin november) focussen op gebed. Relatie met God is de motor van alles wat doen. Zonder gebed zijn we krachteloos en zonder gebed drogen we als christenen op. Zoals Maarten Luther zei; Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen. Alle opwekkingen in de geschiedenis zijn begonnen met biddende vrouwen en mannen. Als we diepgaande connectie met God willen ervaren, als we de kracht van God in onze levens willen zien dan kunnen we niet zonder gebed.

 Hoe is het met jouw wandel met Jezus? Hoe is het met jouw gebedsleven? In de preekserie zullen we verschillende thema’s langsgaan zoals ‘waarom bidden’, het onze Vader en de kracht van gemeenschappelijke gebed. We willen je helpen om je leven met God en daarmee je gebedsleven verder te ontwikkelen en zullen daarbij ook allerlei verschillende vormen behandelen. Ook willen we als gemeente groeien in het gemeenschappelijke gebed. Als gemeente zijn we niet een groep individuen, maar een lichaam dat samen voor Gods troon mag komen en mag verklaren ‘laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil geschiedde, op aarde zoals in de hemel’

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars