Studie avonden over de doop door onderdompeling

Als je nog  niet gedoopt bent door onderdompeling in water (gelovigendoop) dan willen we je van harte uitnodigen om deel te nemen aan  de studie-avonden over de gelovigendoop op: Donderdagen 31 mei, 7 en 14 juni.
Aanvang: 19.45 uur  in De Vliet, Zuidvlietstraat 37 te Goes.
Ook al heb je nog niet de keus gemaakt voor de gelovigendoop, we willen je graag uitnodigen voor deze avonden, zodat je weet hoe we hierover denken als gemeente.

Op zondag 17 juni hebben we een doopdienst.
Na de doopdienst hebben we nog 3 vervolgavonden. Donderdagen 21, 28 juni en woensdag 4 juli.
Op deze vervolgavonden zal er ruimte zijn om met elkaar terug te kijken op de doopdienst en zullen we onderwijs geven over de Persoon van de Heilige Geest, de doop in en vervulling met de Heilige Geest en bij de vrucht en de gaven van de Heilige Geest. Op de laatste avond zullen we ook tijd nemen om met en voor iedere dopeling te bidden.

Als je deel wil nemen aan deze avonden, dan is de vraag om dit even per email door te geven: info@rafaelgoes.nl.


 

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars