ANBI

ANBI-status
De belastingdienst heeft Evangelische gemeente Rafael Goes aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften aan Evangelische gemeente Rafael Goes aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Volgens de statuten van de gemeente is de officiele naam 'kerkgenootschap Rafaëlgemeenschap Goes'. We gebruiken zelf sinds 2011 de naam 'Evangelische gemeente Rafael Goes'.  

Doelstelling
Uit de statuten artikel 2
DOEL
2.1
De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen 'Rafaël Nederland', thans gevestigd te Giessenlanden.
2.2
De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;
- het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie;
- het oprichten en steunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Lees hier verder voor een toelichting op onze visie, identiteit, geloofspunten e.d.

RSIN van Evangelische gemeente Rafael Goes
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 807019227. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Instelling: Evangelische Gemeente Rafaël Goes. Vestigingsplaats Goes.

Adres -en contactgegevens
Lees hier verder

Samenstelling bestuur Evangelische gemeente Rafael Goes
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuursleden

Beloningsbeleid
In 2017 waren er 2 personen in loondienst (samen 1 fte). Qua beloning sluiten we aan bij de voorwaarden van Rafael Nederland. Alle bestuursfuncties worden zonder beloning uitgevoerd.

Jaarverslag 2017
Lees hier verder voor het verslag van de activiteiten in 2017

Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Lees hier verder voor het financieel overzicht van 2017
Lees hier verder voor de begroting van 2018

Jaarplan 2018
Lees hier verder

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars