Gods volk Israël

We geloven in onze verbondenheid met Gods volk Israël. We geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben, zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk.

Wij geloven dat God het volk Israël niet heeft verstoten, of dat de gemeente het volk Israël heeft vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte. Wij geloven ook dat God zowel Zijn volk Israël als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.

Onze bijzondere aandacht voor deze verbondenheid met Gods volk Israël uit zich onder meer in ons gebed om 'vrede voor Jeruzalem', themadiensten, Israëlbidstonden, ondersteuning van zendingsreizen naar Israël en 1x per jaar een extra offer voor projecten in Israël.

Regelmatig nodigen we sprekers uit voor thema-avonden en cursussen die onze werkgroep Israël organiseert. Hou de agenda in de gaten voor actuele informatie.

Wil je meer weten over onze verbondenheid met Gods volk Israël of over de thema-avonden en cursussen die worden georganiseerd? Dan kun je ook contact met ons opnemen via info@rafaelgoes.nl

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars