Visie

‘Waarom is Rafaël Goes er?'
Dat is een vraag die veel mensen zullen stellen. Deze vraag willen we beantwoorden met de opdracht die we hebben als gemeente. 

Gods Liefde en onze opdracht
God houdt van ons! En we geloven dat wij als individu en als gemeente de opdracht hebben om God en elkaar lief te hebben. We ontmoeten elkaar om samen God te aanbidden, van elkaar te leren en elkaar te helpen. We willen Gods Liefde laten zien aan de mensen om ons heen en de boodschap van het Evangelie brengen aan wie die nog niet kent.

Hier kan je lezen hoe we onze opdracht hebben samengevat in:
Het Grote Gebod en de Grote Opdracht <pdf>.

4 Thema's
In het plaatje van het Grote Gebod en de Grote Opdracht staan vier thema's:
1. Leven in relatie met onze Hemelse Vader
2. Leven in relatie met elkaar
3. Mensen die God niet kennen bereiken en bijzondere doelgroepen dienen
4. Discipelen maken

Ons doel is om deze vier genoemde thema's handen en voeten te geven. We willen invulling blijven geven aan het Grote Gebod en de Grote Opdracht.

Heb je vragen nadat je dit hebt gelezen? Of ben je nieuwsgierig geworden naar meer? Bezoek eens onze samenkomst of neem contact met ons op. Je bent van harte welkom!

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars