Expressie

Een belangrijk deel van onze samenkomsten is het samen aanbidden van onze Heer. Deze aanbidding vanuit ons hart uiten we op verschillende manieren. Naast zang en muziek is er ruimte voor expressie in de vorm van dans en het gebruik van vlaggen.

Ook andere vormen van expressie, zoals een symbolisch bloemstuk bij het kruis, drama, toneel, gedichten en schilderijen, geven we graag een plaats in onze samenkomsten. Vaak is dat ter ondersteuning van de muzikale aanbidding of de preek.

Wil je meer weten over deze vormen van expressie in de samenkomsten? Neem dan contact op met Miriam Verhage via info@rafaelgoes.nl

Ontwerp en realisatie: Nilsson communicatiekunstenaars